Metafora coastei lui Adam – sau analiza “Facerii” partea IV

                 

             NOTA:  ordinea fireasca a lecturii este:  

   

     1.”Să fie o tărie…”- sau analiza “Facerii” partea I

  

     2. Cine este Adam?- sau analiza “Facerii” partea II

   

     3. Cine este Eva?- sau analiza “Facerii” partea III    

  

     4. Metafora coastei lui Adam – sau analiza “Facerii” partea IV   

                  Totodată, să lămurim şi metafora coastei lui Adam.

      Ideea este aceea a legăturii între Adam-societatea umană care descoperă, şi Eva-transmiterea cunoaşterii mai departe. Nu poţi transmite dacă nu ai ce. Transmiterea este dependentă de informaţia acumulată prin cunoaştere. Iar cunoaşterea nu poate rezulta decât din activitatea societăţii. Din Adam…

    Iar autorul Genezei a descris şi el în cuvintele pe care le-a putut găsi mai potrivite sau nu ceea ce inspiraţia i-a revelat: o coastă, o parte din Adam, din societate, va deveni sau se va ocupa de transmiterea cunoştinţelor adunate spre generaţiile următoare. Dacă nu era ruptă din Adam, ruptă din societate, textul ar fi trebuit să spună că Dumnezeu a mai creat încă ceva, separat. Dar acest lucru ar fi fost fals, şcoala fiind cu adevărat o parte din viaţă! Iar autorul, traducând imaginea trimisă de către inspiraţie în text scris, a folosit, pentru a reda imaginea complexă simţită, puţinele şi simplele cuvinte pe care le-a găsit prin bagajul minţii sale. Aşa, precum somn greu şi coastă

    Tot aşa cum însuşi Tolstoi se plângea deoarece cuvintele încep să i se pară insuficiente şi nepotrivite pentru a formula acele lucruri care îi par limpezi, dar care nu se supun condeiului…Ce pretenţie putem avea de la cei ce scriau Biblia într-o vreme în care încă se mai formau cuvintele… Şi, pentru că veni vorba, tot Tolstoi definea, atât de precis, viaţa:    “Viaţa este evoluţie spirituală neîntreruptă.”  Aşa că, personajul biblic Eva nu ar mai trebui nicicum identificată ca fiind prima femeie creată de Dumnezeu, ci ceea ce este de fapt. Şi ceea ce spune mai departe şi textul studiat: „Şi a pus Adam femeii sale numele de Eva, adică viaţă (’evoluţie spirituală neîntreruptă’ – n.n.), pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii”. Desigur, „vii” în sensul în care am arătat că şi Platon încă este viu… în minţile noastre![1]Despre această lume a celor vii, singura care trăieşte peste generaţiile de oameni ce au durata de viaţă limitată în timp, vom vorbi în partea a patra a cărţii.             

      Şi, pentru cazul în care te-am pierdut printre ideile de mai sus, pe scurt, lucrurile ar sta cam aşa…              Avem prin urmare două poveşti: una izvorâtă din realitatea trăită şi cealaltă din paginile trimise strămoşilor noştri de către inspiraţie, existente în Sfânta Scriptură. Să începem cu realitatea…

       Evoluţia noastră, tot pe scurt, ar fi următoarea: mai întâi au apărut umanoizii, având încă minţi de animale şi fiind ghidaţi de instincte. Apoi aceştia, printr-un proces evolutiv rapid (despre care vom vorbi în ultima parte a cărţii), au început să devină inteligenţi, trezindu-se la conştiinţă. Până să se întâmple acest lucru trăiau din vânat şi din culesul roadelor pământului, ca oricare alte animale. De remarcat că, după ce au devenit inteligenţi, au început să se ocupe de cultivarea pământului şi de creşterea animalelor.

            Intr-o bună zi au descoperit că puteau să-şi comunice gândurile şi intenţiile şi altfel decât prin a arăta cu degetul şi mimând prin gesturi acţiunea dorită. Pentru asta trebuiau să asocieze sunete diferite pentru obiecte şi acţiuni diverse. Astfel au apărut cuvintele, iar odată cu ele vorbirea.

    Acum, şeful tribului putea cere anumitor vânători să mergă să vâneze, cu suliţa, un anume animal, spre exemplu un cerb. Putea spune cine, ce şi cum să facă.

   Lucrurile au mers bine până într-o zi când au înţeles că ei, cei care stăpâneau cuvintele, puteau să moară în luptă, la vânătoare sau de bătrâneţe, pierzându-se odată cu ei şi lucrurile aflate, şi astfel copiii lor, în loc să beneficieze de cunoaştere, urmau să bâjbâie mult şi bine cum au făcut-o şi ei în tinereţe, luând totul de la început. Şi atunci au hotârât să ‘predea’ cunoştinţele învăţate şi experienţa acumulată urmaşilor. Cum se fabrică arcul  şi suliţa, cum se face focul, experienţa vânătorii ş.a.m.d. Începuturile ideii de ‘învăţământ’.

    Limbajul oferea suportul transmisibil al informaţiei şi, odată cu ea, întreaga experienţă acumulată.Şi acum povestea descrisă în „Geneză”…Dumnezeu a făcut bărbatul şi femeia în ziua a şasea, după care s-a odihnit o zi întreagă, duminică. Plimbându-se după aceea, a văzut că nu era nimeni să lucrez ogorul, aşa că l-a făcut pe Adam.Adam era singur, după cum a constatat Dumnezeu, aşa că l-a pus să denumească vietăţile, iar Adam le-a denumit, dându-le cuvinte. Acum Adam putea comunica (vorbind singur? Nu, desigur, ci cu indivizii aceleiaşi generaţii), scăpând momentan de singurătate.

     Dar Dumnezeu a văzut – concluzionând că Adam era în continuare tot singur – că nu putea comunica şi între generaţii, în timp. Aşa că a făcut-o pe Eva, viaţa, cunoaşterea, mecanismul transmiterii informaţiilor, cu care Adam s-a însoţit pentru tot restul vieţii sale.

   Cei doi au avut doi fii, pe Cain şi Abel. Unul se ocupa cu lucratul pământului iar celălalt cu creşterea animalelor. Societatea umană (Adam), datorită cunoaşterii transmise prin învăţare (Eva), a evoluat, fiind capabilă să lucreze pământul (Cain) şi să crească animale (Abel).

   Vezi cumva vreo diferenţă între cele două realităţi?Eu nu văd. Cum, de asemenea, nu văd cum este posibil ca astăzi cercetători ai textelor sacre să caute urmaşii… pământeni ai lui Cain şi ai lui Abel!

         Neînţelegând metaforele din Biblie, neînţelegând că Adam nu este primul bărbat, ci primul om, neînţelegând că Eva este transmiterea cunoştinţelor prin învăţare şi nu prima femeie, dar mai ales încăpăţânarea de a ţine închişi ochii minţii, tocmai ei sunt cei care o discreditează! Înţelegând, realizând şi recunoscând toate acestea, însă, s-ar demonstra că, într-adevăr, textele conţin profeţii adevărate, confirmate de realitatea trăită; că, într-adevăr, cineva trebuie să fi stat în spatele inspiraţiilor celor care au scris textele; că există un Dumnezeu adevărat; că religia şi Biserica au jucat cu succes rolul încredinţat de acesta; că astfel nu mai există nici un motiv (raţional) al necredinţei!

   Dar oare vor putea ei, credincioşii, accepta vreodată dovada că Dumnezeu chiar există?…  *     Privind astfel adevăratele gânduri ce formează Biblia ai să-ţi poţi explica multe alte adevăruri din ea. Am să trec rapid acum prin două dintre ele, pentru a putea încheia acest capitol.   Cunoaşterea a fost dintotdeauna o sabie cu două tăişuri, unul cu care poţi tăia şi celălalt în care te poţi tăia. Şi zeiţa Atena avea două portofolii, cel al războiului şi cel al înţelepciunii, şi aceasta nu pentru că erau mai multe posturi de zei decât aplicanţi! Ci, mai curând, pentru că arma trebuie folosită cu discernământ, pentru a nu se întoarce împotriva ta.

   Aminteşte-ţi că în mijlocul grădinii pe care Adam şi Eva trebuiau să o lucreze se afla pomul cunoştinţei binelui şi răului. Iar atunci când Adam, societatea umană, a muşcat din mărul cunoaşterii, din fructul care te taie, Dumnezeu l-a întrebat cine l-a pus să o facă. Iar Adam a răspuns : „Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat”.

   Iar tu ai să înţelegi cum că cunoaşterea, învăţarea, cercetarea a fost aceea. Numai ea îl conduce pe om la descoperiri deopotrivă periculoase şi benefice.

   Iar când Dumnezeu a întrebat-o pe Eva : „Pentru ce ai făcut aceasta?”, Eva a răspuns: ”Şarpele m-a amăgit şi eu am mâncat.”Dar cine să fie Şarpele? Oare nu are legătură cu ceea ce spuneam mai devreme în carte, despre instinctele animalice rafinate în rău? Că şarpele, animalul, este ghidat doar de instinct? Să fie deci pornirile animalice din om, cele responsabile pentru deturnarea binelui raţiunii în răul instinctual?

  Şi probabil că, dacă ai să te uiţi în istorie, efectele distrugătoare ale cunoaşterii, folosite în special în războaiele omenirii, au fost determinate din dorinţele animalice de prădător de care omul, deşi avertizat de Iisus, nu s-a lepădat nici până astăzi. 

*        Aşa că, după cum vezi, informaţiile sacre din Biblie nu sunt deloc paralele cu realitatea. Sensurile corecte au fost dintotdeauna aici, la locul lor, doar că noi nu am reuşit să le vedem însă.     Biblia, cartea a căror cuvinte ne-a format practic, riscă să fie lăsată în întunericul neînţelegerii şi mai apoi aruncată la coşul uitării! Şi nu numai că nu este drept, dar nici înţelept, pentru că adevărurile din ea, înţelese sau traduse în valorile cunoaşterii de astăzi, şi, în plus, eliberate de interpretările şi adăugirile personale ale celor care au tot scris-o şi   transcris-o de-a lungul vremii, ar putea-o repune acolo unde trebuie să stea, pe bolta minţii noastre, ca o stea călăuzitoare!

   Iar noi să ne folosim de mesajele ei ce privesc viitorul nostru.

    „Citesc adesea din Biblie, însă textul ei originar mi-a rămas inaccesibil”…

   „Dacă învăţăturile originare ale profeţilor şi ale creştinismului sunt epurate de toate adăugirile ulterioare, în special de cele ale preoţilor, rămâne o doctrină în stare să vindece toate bolile sociale ale omenirii”, gândea acum o sută de ani Einstein.

   „Vă întrebaţi cum să înţelegeţi un cuvânt sau altul din Evanghelii, Apocalipsă sau Biblie, găsind în aceste cuvinte ceva fie contradictoriu, fie neclar, fie absurd. La această nelămurire răspund: trebuie să citiţi Evanghelia şi toate cărţile cunoscute drept Sfânta Scriptură şi să analizaţi conţinutul lor la fel cum analizăm conţinutul tuturor cărţilor pe care le citim, şi de aceea, dacă întâlniţi ceva absurd, nu căutaţi explicaţii, ci treceţi mai departe, dând importanţă şi semnificaţie doar acelor lucruri care corespund bunului-simţ şi mai ales cugetului vostru. Numai dacă aveţi această atitudine faţă de aşa-numita Sfântă Scriptură citirea ei şi mai ales a Evangheliei poate fi de folos”, spunea şi Lev Tolstoi…

               Dacă vrei cu adevărat să le poţi vedea, ideile strălucesc pe bolta textelor! 

    *

                 Pentru că Biblia, dincolo de faptul că este cartea cel mai puţin citită – deşi probabil că, în acelaşi timp, este şi cea mai tipărită carte de pe mapamond -, reprezintă pentru unii ceva depăşit de timpuri ori de nepătruns logic, iar pentru alţii un cult al textului, cum inspirat spunea, la un moment dat, cineva.După cum ai văzut, am căutat în textul Bibliei nu înţelesuri ascunse, nici coduri secrete, ci doar mesajele raţionale directe şi raţiunea din înţelesurile metaforelor. Şi asta pentru simplul fapt că Biblia nu este scrisă de Dumnezeu în persoană, fără greşeală, ci de oameni. Inspiraţi, este adevărat, însă aceiaşi oameni care, deşi aparţinând credinţei în Dumnezeu, au dovedit că pot înţelege şi greşit aceste mesaje şi întregul sens al  credinţei. Şi când spun aceasta mă gândesc, desigur, la feţele bisericeşti care au plătit arginţii trădării şi l-au crucificat pe Iisus, care l-au ars pe Giordano Bruno, care au ‘stins’ spiritul lui Galilei, sau care s-au opus ştiinţei pe întreg parcursul evoluţiei sale, deşi toate dintre acestea ori aceştia s-au dovedit a fi în final de partea adevărului. Totodată, trebuie răspuns şi acelora care se întreabă, pe bună dreptate, cum să se fi înecat în timpul Potopului, alături de toată suflarea creată de Dumnezeu, şi… peştii şi… vieţuitoarele mărilor şi oceanelor? De la nivelul ridicat al apei, cauzat, nu-i aşa,  de ploi… 


[1] Daca Eva este viaţă, iar viaţa este mecanismul transferului de cunoştinţe de la o generaţie la alta, nu capătă înţeles raţional cuvintele Sfintei Scripturi: plante cu sămânţă în ele” alături de „fiinţe cu viaţă în ele„? Adică fiinţe ce transmit seminţele cunoaşterii…

Reclame
Published in: on aprilie 25, 2007 at 2:49 pm  Comments (13)  

The URI to TrackBack this entry is: https://civilizatiainilor.wordpress.com/2007/04/25/metafora-coastei-lui-adam-sau-analiza-%e2%80%9cfacerii%e2%80%9d-partea-iv/trackback/

RSS feed for comments on this post.

13 comentariiLasă un comentariu

 1. Citeste cu atentie in Biblia crestin ortodoxa si ai sa vezi ca gresesti in privinta facerii lui Adam si a Evei.
  Astfel in „Facerea” la cap.1,versetele 26,27,28 sta scris ca oamenii (barbati si femei)au fost facuti in ziua a sasea,pe cand Adam a fost facut la inceputul zilei a treia asa cum reiese din „Facerea”,cap.1, versetele 9,10 respectiv cap.2,versetele 5,6,7,8,9,21,22,23,24,25.Pe Eva deci, a facut-o sigur in ziua a sasea sau in una din zilele urmatoare.
  DUMNEZEU nu admite incestul si ca atare dupa alungarea lui Adam si a Evei din Rai,Cain si-a luat femeie din tinutul Nod asa cum reiese din „Facerea”,cap.4,versetele 16,17.

 2. Fii atent:
  In ziua a sasea:
  „si a facut Dumnezeu pe om dupa chipul Sau; dupa chipul lui Dumnezeu l-a facut; a facut barbat si femeie”
  Om = barbat si femeie,da? Sa retiii acest lucru.

  Ce s-a intamplat dupa aceasta?
  – apoi i-a binecuvantat
  – apoi le-a dat toata iarba,pomii…
  – apoi a privit peste toate si a fost multumit.

  Asta a facut dupa, si ai sa vezi ca dupa ce l-a facut pe Adam, a facut altceva!

  A urmat ziua a saptea. Cea in care s-a odihnit.

  Apoi, plimbandu-se, a vazut ca nici un copacel nu era pe camp, pentru ca pe pamant nu era nimeni ca sa lucreze pamantul.

  Indiferent ce-ti inspira tie metafora copacelului-‘pomilor'(din gradina Raiului- cunoasterea) sau despre chiar lucratul pamantului (agricultura), un lucru este sigur: fara rasa umana, nu va exista nici cunoastere si nici lucratul pamantului, printre celelalte vietuitoare ramase, de acord?

  Si atunci, in Cap. 2, se spune:
  „a suflat in fata suflare de viata si a devenit omul fiinta vie”
  Se stie ca hominizii de dinaintea lui Hommo Sapiens Sapiens (omul de Cromagnon), nu lucrau pamantul si nici nu detineau cunoasterea, comportandu-se precum animalele padurii. Abia dupa ce omului i-a aparut constiinta si mintea inteligenta, a inceput sa lucreze pamantul si sa dezvolte cunoasterea. De altfel, pentru prima oara, niste animale hominide au inceput sa deseneze pe peretii pesterilor ceea ce vedeau.
  Crede-ma ca nu le-au lipsit mainile sau carbunele, ci ca pur si simplu, pana atunci, nu ‘vedeau’ lumea din jur.
  Si daca nu ma crezi, spune-mi cati caini ai vazut admirand un peisaj superb sau un apus de soare?
  Caci doar si ei vad.
  Doar ca nu ‘vad’ precum o face omul…

  Bun,eu zic ca acesta este Adam, nu barbat, ci om (barbat si femeie), deveniti posesori ai constiintei!(„suflare de viata”, „fiinte vii”)

  Dar hai sa ne intoarcem la text.
  Ca sa nu crezi ca ne aflam in ziua a sasea, ci dupa cea de a saptea, dupa ce Dumnezeu a suflat „suflare de viata in om”, au urmat:
  – apoi a sadit o gradina de pomi(pomii cunoasterii)
  – apoi l-a pus acolo pe omul cu suflare de viata (barbat si femeie inteligenti)
  -apoi a facut sa rasara pomi cu roade bune (beneficiile cunoasterii)
  – in miloc se gasea pomul cunostintei binelui si raului(discernamantul folosirii puternicele fructe ale cunoasterii- cutit/sabie, dinamita/bomba, centrale nucleare/bombe atomice)…

  Vezi tu, au urmat alte lucruri decat au urmat in ziua a sasea, dupa facerea omului!

  Inca ceva…
  Omului(barbat si femeie) creat in ziua a sasea, Dumnezeu i-a spus:
  „Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
  …instincte…

  Lui Adam (barbatii si femeile inteligenti, cu constiinta si cu darul cunoasterii), le-a spus:
  „Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
  dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”
  …inteligenta…

  Doua indemnuri diferite, pentru doua entitati diferite…

  Apoi, ca sa nu fie omul (barbatul si femeia) singur, l-a pus sa denumeasca animalele.
  Oare nu sunt acestea chiar… cuvintele?
  Nu te simti singur cand nu ai cu cine vorbi?
  De ce, daca Adam era barbat, nu a aparut Eva, ci cuvintele?

  Dar, degeaba ai cuvinte sa inventariezi lumea din jurul tau, si sa faci constructii din descoperiri, daca nu le transmiti mai departe, nu?
  Dupa ce se stinge generatia ta, se duc si ele.
  Ce a facut omul?
  A inceput sa transmita aceste cunostinte, semenilor si generatiilor urmatoare, prin tot ceea ce inseamna scoala! Oameni dintre oameni (coasta din Adam).
  Aceasta este Eva, cea care a rezolvat ultima problema de singuratate a lui Adam…

  Vezi tu, sunt doi timpi diferiti, unul este in ziua a sasea, si altul dupa ziua a saptea.

  Si uite ce chestie interesanta:
  pentru ca au vazut si altii (care le este frica sa gandeasca, pentru a nu-l supara pe Dumnezeu) aceasta diferenta, si pentru a nu se mai intreba lumea daca nu sunt doi timpi diferiti, au inceput sa opereze modificari in CUVANTUL LUI DUMNEZEU!

  Astfel, intr-o biblie mai veche vei gasi:
  ” Iata obarsia cerului si a pamantului de la facerea lor, din ziua cand Domnul Dumnezeu a facut cerul si pamantul.

  Pe camp nu se afla nici un copacel iar iarba nu incepuse a odrasli…”

  Iar in una mai noua, textul modificat, cu adresa in timp:
  „. Iată istoria cerurilor şi a pămîntului, cînd au fost făcute.

  5. În ziua cînd a făcut Domnul Dumnezeu un pămînt şi ceruri, nu era încă pe pămînt nici un copăcel de cîmp şi nici o iarbă de pe cîmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pămînt şi nu era nici un om ca să lucreze† pămîntul

  Da?…

  PS.
  Din barbati si femei, se nasc baieti si fetite.
  Din mariajul limbajului si al cunoasterii, apar activitati specifice omului. Printre ele, cultivarea pamantului si cresterea animalelor.
  Daca ceea ce spun eu despre Adam si Eva este adevarat, inseamna ca ‘copii’ lor ar trebui sa se ocupe cu primele activitati ale omului.
  Pastoritul animalelor si cultivarea pamantului.

  Da-mi voie sa-ti amintesc ce spune textul sacru:

  „Dupa aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, si ea, zamislind, a nascut pe Cain si a zis: Am dobandit om de la Dumnezeu” „Apoi a mai nascut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost pastor de oi, iar Cain lucrator de pamant”

  Da?…

  Este important sa intelegem mesajele sacre. Ceea ce spun eu nu este o interpretare, ci pur si simplu, intelegerea lor.
  Este ca si cum am primi o carte de instructiuni, scrisa intr-o limba necunoscuta.
  Iar noi, nu vrem sa o traducem, de frica.
  Totusi, netraducand-o, nu vom intelege instructiunile, si astfel, le vom nesocoti!
  Ce este oare mai important?

 3. Imi pare rau dar cred ca ar trebui sa citesti din nou capitolul 1 si 2 din „Facerea”.Facerea oamenilor pe pamant si facerea lui Adam si a Evei sunt doua evenimente strict separate din punct de vedere temporal si calitativ, asa cum rezulta din primele doua capitole din „Facerea”.
  DUMNEZEU si CUVANTUL SAU este neinterpretabil asa cum incerci sa dai tu un inteles de fapt iterpretezi si de fapt nu ai ochi sa vezi si de aceea nu intelegi.
  DUMNEZEU a facut mai multi oameni deodata,separandu-i in barbati si femei de diverse rase si diverse grupe sanguine si i-a repartizat pe pamant astfel ca sa nu se produca erori in procesul inmultirii ,dar mai ales pentru ca nu a dorit sa se intample incestul,caci daca ar fi fost o singura pereche atunci s-ar fi produs incestul pe care de fapt il incrimineaza DUMNEZEU cu vehementa.Ceea ce am scris mai sus nu este decat o logica pe care doar celor care le este dat de la DUMNEZEU sa o inteleaga,o pot intelege.
  La inceput oamenii traiau simplu si nu erau atatea boli ,iar toate plantele ce dau seminte si toti pomii care dau roade erau din abundenta fiind suficiente chiar de-r fi fost miliarde de oameni dintr-o data facuti.Insa plantele si roadele pomilor trebuie sa le consumam crude iar nu fierte si acest lucru iti spun din experienta mea care mananc de 24 de ani legume crude,seminte crude,fructe crude,lapte crud,oua crude,ulei crud,branza si smantana iar din 1998 mananc peste oceanic crud sau fript putin si numai iarna,iar carne de miel fript numai la Pasti.Painea neagra o mananc rar iar mamaliga doar cu cu miel fript si peste fript iar oua fierte numai la Pasti.Imi fac clatite din tarate si faina cu apa mai mult uscate decat coapte in tigaie de teflon.Ca sa-ti faci o idee, costul hranei mele se ridica lunar la 130 lei vara si 180 de lei pe timp de iarna,si mananc doar o singura data pe zi.
  Daca vrei iti pot da reteta calitativa si cantitativa pentru hrana vie plina de enzime si vitamine si care este si medicament in acelasi timp.
  Femeia a fost scoasa din coasta barbatului precum Eva din coasta lui Adam.
  Cum aratau oamenii pe pamant in ziua a sasea cand i-a facut DUMNEZEU?Cum arata Adam si Eva in Rai?Raspunde?
  NIHIL SINE DEO!

 4. Departe de mine intentia ca, prin ceea ce am sa-ti raspund, sa te jignesc…
  Insa Socrate, spiritul tau nu este liber, inca. Tu inca faci cultul textului, si omiti sensurile metaforelor, neglijand astfel vointa inspiratiei divine ce a stat in spatele cuvintelor.
  A lui Dumnezeu…
  Tu imi vorbesti de mere, de pere…
  Iarta-ma daca te supar, insa esti nu doar pe dinafara, ci te indrepti intr-o directie gresita.

  Mai multe nu mai am de spus…

 5. Daca nu citim Biblia cu foarte mare atentie, nu vom putea deslusi adevarul si degeaba este sa citeasca oricine interpretarile tuturor celor care manipuleaza prin cuvant sau care fac noi „biblii” sataniste pentru ca daca nu iti este dat sa vezi ,nici n-ai cum sa vezi si daca nu iti este dat sa auzi nu vei auzi.
  Pana la varsta de 12 ani nu constentizam existenta lui DUMNEZEU ,de la varsta de 12 ani pana la 21 de ani am negat cu vehementa existenta lui DUMNEZEU,de la varsta de 21 de ani dandu-mi seama ca am gresit am crezut in mod cert in existenta lui DUMNEZEU fara insa a sustine in mod vehement acest lucru.
  Pot spune deci ca la 12 ani am rupt legatura pe care eu as numi-o „Lant Divin” caci asa si este.De la 21 de ani pana in anul 1997 am lasat legatura rupta dar cu convingerea ca DUMNEZEU exista.Din anul 1997 am inceput sa reinod „Lantul Divin” facand astfel sa am o din ce in ce o mai buna comunicare cu DUMNEZEU.
  Nu ne nastem liberi,dar avem libertatea de a rupe legatura cu DUMNEZEU,caci nu vrea sa ne tina cu forta alaturi de EL.
  Da recunosc ca nu sunt liber si sunt mandru sa fiu legat cu minunatul „Lant Divin” de DUMNEZEU,caci EL s-a indurat de mine si mi-a deschis ochii si mi-a revelat minunate adevaruri.Iisus a spus:”Cunoasteti adevarul si va veti elibera”.De cine oare sa ne eliberam este simplu de raspuns :de satan.Cine rupe „Lantul Divin” se va lega cu lanturile mizerabile ale lui satan.
  Vei vedea dincolo cat de inauntru sau in afara esti daca continui sa interpretezi Biblia.
  Pe pamant oamenii erau in trup pe cand Adam si Eva in Rai erau doar suflete caci erau goi si nu se rusinau. Dupa ce au mancat din Pomul cunostintei binelui si raului au fost alungati nu inainte ca DUMNEZEU sa ii intrupeze,vezi Vechiul Testament,”Facerea”,cap.3, versetele 21,22,23,24.Acestea erau raspunsurile la intrebarile mele.
  LIBER NU POTI SA FII DECAT LEGAT DE DUMNEZEU CU MINUNATUL SAU „LANT DIVIN”!
  Crezi in existenta lui DUMNEZEU?Raspunde!

  NIHIL SINE DEO!

 6. Da, Socrate, eu cred in Dumnezeu.
  Doar ca te intreb, cine crezi tu ca este Dumnezeu?
  Ca sa stim daca amandoi credem sau nu in aceeasi entitate!
  Cu siguranta eu nu cred in personificarea in care crezi tu. In Dumnezeul caruia omul i-a dat chipul si asemanarea lui, si nu invers, cum sta scris…
  Si care astazi, acel om, a ajuns sa-i reproseze lui Dumnezeu, faradelegile pe care le comite cu nonsalanta, spunand ca asa a fost vrerea lui Dumnezeu…
  Eu cred in altceva.
  Eu am tinut cont de sfatul lui Iisus si am cercetat.
  Iar astazi, sunt liber. Liber nu de legatura cu Dumnezeu, ci liber de orbire.
  Pentru ca degeaba te bucuri tu ca mergi pe drumul lui Dumnezeu, atata vreme cat nu-l vezi, Socrate.
  Atata vreme cat nu stii cine este Dumnezeu.
  Tu te indrepti spre o alta directie decat crezi ca o faci. Crede-ma, caci eu am fost ca tine, insa tu nu ai fost ca mine…
  Si sa nu-mi spui ca stii tu ceea ce insusi Institutul de Studiu Biblic al Bisericii Ortodoxe Romane mai cauta, inca:
  „Cu mijloacele minţii omeneşti şi ale firii înconjurătoare, noi ştim că Dumnezeu există, dar nu ştim ce este El, în Sine, în fiinţa Lui.” (Site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Române – http:// http://www.patriarhia.ro )”
  Vezi tu, nici ei nu sunt liberi inca.
  Eu insa, dupa cum ti-am mai spus, sunt.
  Si asta este prima conditie pentru a-l vedea pe Dumnezeu. Desigur, pentru a fi liber, mai intai trebuie sa scapi de frica. Sa nu mai crezi in Dumnezeu prin prisma Iadului si a Raiului.
  Prin prisma pedepsei sau rasplatei.
  Ci din pura ratiune.
  Crezi ca poti?

  PS.
  Si inca ceva…
  De ce spui ca interpretez Biblia?
  Atata vreme cat Institutul de Cercetare nu intelege nimic, atata vreme cat lumea lasa Biblia din mana pentru ca nu intelege nimic, atata vreme cat pe forumuri este o confuzie generalizata…
  Te gandesti o clipa ca poate nu o interpretez, ci simplu, o inteleg?…

 7. Octav esti crestin ortodox?
  Citeste in Vechiul Testament,”Facerea”,cap.3,versetele 13,14,15 si acolo vei vedea cine este DUMNEZEU.
  Citeste in Sfanta Evanghelie dupa Ioan,cap.10,versetele 33,34,35,36,37,38 si vei vedea cine am fost toti si trebuie sa redevenim ceea ce am fost cand ne-a creiat DUMNEZEU.Citeste si Psalmul 81,versetul 6 si vei vedea iarasi cine am fost si cine trebuie sa redevenim.
  Raiul exista si acolo este DUMNEZEU si fiul sau Iisus!
  Vreau sa fiu ascultator si supus lui DUMNEZEU!Insusi Iisus vorbeste despre Rai si despre focul gheenei.Focul gheenei nu este acelasi lucru cu iadul care de fapt nu exista.
  Vezi bine ca eu nu interpretez nimic ci doar iti arat exact ce scrie si eu am inteles ce sta scris in Biblie.
  Nu stiu care este orb dar eu sunt mirat ca nici preotii nu stiu nimic si nici nu-si dau interesul sa afle pentru ca ei se ocupa de afaceri,au masini,vile si telemobile si au inlocuit Harul Divin al preotiei cu o meserie de facut bani mai multi decat zeciuiala.

  PACE LUMII! AMIN!

  NIHIL SINE DEO!

 8. Ce aberatii scrie in biblie. Cum Dumnezeu ar fi poruncit sa fie ucisi oameni. Dumnezeu e divinitate, el nu ucide oameni, in concluzie biblia a fost scrisa de oameni pentru a manipula prostimea.

 9. Nu incercati sa faceti analize de texte biblice,uneori la un nivel scazut.
  Au facut-o altii,si inca cu mult succes.
  Insasi traducerile dupa 2000 de ani sunt inca discutabile;cum spun italienii:traducatorul este un tradator.
  Respectati cele 10 porunci,cu strictete si este suficient sa intelegeti interpretarile exoterice si ezoterice ale BIBLIEI.
  Pentru comentariul celei care scrie ca in BIBLIE se scriu aberatii,nu pot sa fac decat un comentariu din BIBLIE;zis-a nebunul in gandul lui,nu exista DUMNEZEU nu exista LEGE,pot sa fac orice.

 10. Pentru o interpretare la nivel mai inalt privind studiul BIBLIEI,recomand PROPOZITII BIBLICE-interpretari logico-filosofice-de Florea Lucaci.

 11. Dumneavoastra oare respectati cele 10 porunci cu strictete?

  In Biblie sunt, pe langa measjele inspirate de Dumnezeu, si foarte multe altele puse acolo, cum bine spuneati, de ‘tradatorii’ de traducatori, si de-ar fi numai ei…
  Aberatiile la care se refera acel comentariu al cititoarei respective, probabil ca sunt mai curand cele ale interpretarii textelor biblice. Pentru ca aici, intradevar, multe din interpretarile oficiale sunt aberatii logice si total irationale – si prin urmare perfect neadevarate -, care nu fac decat rau religiei, alungand potentiali credinciosi, in tabara ‘ateilor’ neconvinsi. Adica a celor care desi cred in Dumnezeu, nu pot crede si in aberatiile obligatorii ce vin la ‘pachet’…

  Va multumesc ca ati avut rabdarea sa cititi posturile blogului.

 12. Am sa caut lucrarea indicata si daca va merita ceea ce voi gasi in ea, voi reveni cu impresii.

 13. icon font size windows 7

  Metafora coastei lui Adam


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: